افرادی (مانند هنرمندان یا سیاستمداران) که به زیبایی چهره خود حساس بوده و یا با وجود ناهنجاری دندانی و تمایل زیاد برای درمان ارتودنسی، از دیده شدن وسایل آن در دهان خود ناراضی هستند، می‌توانند از درمان ارتودنسی پیشرفته شامل «براکت‌های سرامیکی، شیشه‌ای یا همرنگ» و «اینویزالاین یا شفاف» استفاده نمایند.در این روش از براکت‌های سرامیکی همرنگ دندان‌ها استفاده می‌شودکه با قرارگیری سیم‌های همرنگ، نامرئی بودن آنها کامل‌تر شده و باعث جلب توجه کمتری نسبت به براکت‌های استیل می‌گردد.